Minu lapsepõlvekodu asus omal ajal ENSV Valga rajoonis. Koduks pidasin natsionaliseeritud karjamõisa, mis seeläbi omandas majutusasutuse staatuse. Elasime mahajäänud sovhoosi servas. See omakorda piirnes teise edukama sovhoosi ääremaadega.