Eesti rahvaarv on olnud paar viimast dekaadi küllaltki stabiilne: umbes 1,3 miljonit inimest. Sotsiaalteadlastele ja poliitikutele lisab pessimismi aga asjaolu, et lisanduvate nooremate vanuserühm on tasapisi järjest väiksem kui pensionile siirdujate oma – prognoosid näitavad, et 2050. aastaks kasvab üle 65-aastaste inimeste osakaal Eesti rahvastikust kolmandikuni.