Keskkonnatasude seaduse muudatused jõustuvad 1. juulil. Nii peavad tuuleelektrijaama omanikud edaspidi maksma kohalikele omavalitsustele ja teatud juhtudel ka kalandusettevõtetele tasu tuuleenergiast elektrienergia tootmisel.