Mõelgem laiemalt. Arenenud ühiskonna tunnus on ju ometi võime kulutada ressursse otsese praktilise kasuta, kuid inimeste laiemat heaolu edendavatele tegevustele. Ma ei õpeta lastele joonistamist sellepärast, et nende eluõnn hakkab sõltuma oskusest tekitada paberile äratuntav jõehobu. Ei, me õpetame kunsti, muusikat, kirjandust ja muid distsipliine, loomaks sidet meie kultuuriruumiga, avardamaks maailmapilti ning ärgitamaks mõtlemist ja tegemaks inimest õnnelikumaks.