50 protsenti maismaal paikneva tuuleelektrijaama tuuleenergiast elektrienergia tootmise tasust maksab kohalik omavalitsus kord aastas maismaa tuulepargi mõjualas elavatele inimestele, kui see eluruum kuulub inimesele ja on tema rahvastikuregistri järgne elukoht.