Perekonnanime on võimalik muuta avalduse alusel ning sünninime saab alati tagasi võtta. Avalduse saab esitada Tallinna perekonnaseisuametile, Tartu linnavalitsusele, Pärnu linnavalitsusele ja Jõhvi vallavalitsusele kas asutusse kohale minnes või digiallkirjaga avalduse e-postiga saates. Nime muutmise eest tuleb tasuda riigilõiv 100 eurot.

Riigiportaalis Eesti.ee selgitatakse, et politsei- ja piirivalveametit tuleb nime muutmisest teavitada 30 päeva jooksul uue nime kandmisest rahvastikuregistrisse ja taotleda uus isikut tõendav dokument. Nime muutmisest tuleb teavitada oma panka, perearsti, äriregistrit, kinnistusregistrit, toetuste maksjaid, teenusepakkujaid. Transpordiametis on vaja vormistada sõidukitega seotud muudatused.

Jaga
Kommentaarid