Kes juba on hooldekodus, siis ka selle eaka ööpäevaringse hoolduse vajadust hakkab hindama sotsiaaltöötaja, kui seda varem pole tehtud. Kui hindamine kinnitab, et eakas vajab ööpäevaringset üldhooldusteenust, hakkab omavalitsus tema kohatasu maksmises osalema alates 1. juulist 2023.

Kui sotsiaaltöötaja ei ole hooldekodukulutuste katmist sooviva eakaga hiljemalt juunikuuks ühendust võtnud, tuleb anda sellest ise omavalitsusele märku. Kes leiab, et KOV ei teinud tema suhtes õiget otsust, sel on õigus taotleda otsuse ümbervaatamist, esitades samale kohalikule omavalitsusele vaide.