Paraku pole rikkamad rahvad rohkem rahul ei oma elu ega tunnetega. Depressiooni ja ärevushäirete all kannatajate arv kasvab sealgi.