Küsimus ei ole seejuures üksnes rahas – ka nõudmised hariduse kvaliteedile ja keskkonnale on kasvanud. Usun, et enamik nõustub siinkohal, kui ütlen, et koolivõrgu korrastamise üks põhieesmärke peab olema tagada kvaliteetne haridus ja õpikeskkond ka mujal kui vaid suuremais linnades.