Töötamise aega talus tõendatakse üldjuhul valla- või linnavalitsuse tõendiga (või muu dokumendiga), millest nähtub talu moodustamine taluseaduse alusel, talu tegutsemine viieaastase maksuvabastuse perioodil ja talus töötamise periood. Töötamist nimetatud perioodil saab tõendada ka tööraamatu kandega.