Asjaolu, et juristidel on keeruline tõendada konkreetset ohtu, ei tohi olla põhjus sõnavabaduse kitsendamiseks. Ettepanek tuua ohu asemel inimestele seaduse sõnastusse sisse „viisil, mis võib ohustada avalikku korda“ kitsendab sõnavabadust. Selles sõnastuses ei ole keskmisele inimesele arusaadav, milline tegevus on keelatud. Eriti ohtlik on sõnastus „mis võib ohustada“, sest tähendab, et see ei pea ohustama avalikku korda, vaid pelgalt „võib ohustada“.