„Töösuhte alguses lepivad töötaja ja tööandja kokku töölepingu olulistes tingimustes, milleks on mõistagi ka töötasu. Töölepingus kokkulepitud tingimusi saab muuta poolte kokkuleppel.