Töökiusamine võib muu hulgas seisneda töötaja(te) avalikult alandamises või solvamises ning psüühilise tervise kahjustamises karjumise, sõimamise või ähvardamise näol. Töökiusamise tuvastamiseks peavad negatiivsed tegevused (ebameeldiv ja alandaval viisil kohtlemine, vaenulik ja ebaeetiline käitumine) esinema korduvalt pikema aja vältel (Tallinna Ringkonnakohtu 2019. aasta otsus nr 3-17-164 p 30).