Uue seadusega muutub ka ühisveevärgiga liitumine osale inimestele kohustuslikuks. Liitumistähtaja leiab igaüks oma kohaliku omavalitsuse (KOV) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavast. Liitumiskohustust pole ainult neil, kelle individuaalsed lahendused reovee kogumiseks ja/või puhastamiseks ning joogivee saamiseks on nõuetekohased.