Määrusega muudetakse õppekavade mahtusid ning täpsustatakse õpiväljundeid. Mopeedijuhi teooriaõppe mahtu suurendatakse seniselt 12 tunnilt 24 tunnile. Samas D-kategooria ning D1-alamkategooria teooriaõppe mahtu vähendatakse 40 tunnilt 20 tunnile – põhjenduseks see, et bussijuhiks õpivad enamasti kogenud juhid.