Sattusin lugema üht kriminulli, milles oli teemaks ka perevägivald. Tajusin nende inimeste hirmu ja paineid, kes on sattunud sellise meelevaldse käitumise ohvriks. Inimene, kes peaks olema kaitsja, saab hoopis ründajaks. Kas nõnda ka oleks olnud riigiga, kui see oleks toetanud inimeste eraellu nii räiget sekkumist edasi?