Üht lihtsat ja universaalset retsepti selleks pole, aga keskseteks märksõnadeks võiksid olla empaatia uuritavate inimeste suhtes (isegi kui uurijad nende arvamustega isiklikult ei nõustu), uuringus osalejate heaolu tagamine, nende vaatepunktide ja kogemuste mõistmine ning uurijate tundlikkus, kogemus ja kompetents uuritavas teemavaldkonnas.