Aga lärm võib puhkeda. Tänavune suurim kooliskandaal käib Lääneranna vallas, kus on kõige rohkem pahast tähelepanu pälvinud Metsküla kooli likvideerimine ja Virtsu üheksaklassilise kooli neljaklassiliseks muutmine. Selle kohta on täna lehes ka pikk lugu.