Kui vanem soovib kasutada puhkuse ajakavasse märkimata lapsepuhkust järjestikku rohkem kui 15 kalendripäeva, peab töötaja sellest teavitama vähemalt 30 kalendripäeva ette.