Euroopa Toiduteabe Nõukogu kaardistas oma uuringus riigid, mille kodanikud tunnevad end desinformatsiooni tuvastamise suhtes ebakindlamalt. Kõige ebakindlamalt tunnevad ennast Eesti ja Poola riigi kodanikud: mõlemas riigis pole umbes 40% elanikkonnast kuigi kindlad või üldse kindlad, kas nad tunnevad desinformatsiooni ära, kui peaksid sellega kokku puutuma.

Selle ebakindluse vähendamiseks keskendub Euroopa Toiduteabe Nõukogu septembris toidu- ja terviseteaduse alase meediakirjaoskuse olulisuse rõhutamisele. Google'i märksõnade teadusanalüüsi ja oma veebisaidi lugejaskonna küsitluse kaudu tuvastas Euroopa Toituteabe Nõukogu korduma kippuvad küsimused selle kohta, kuidas veebis desinformatsiooni tuvastada. Nendele teadmistele tuginedes sisaldab kampaania praktiliselt rakendatavaid ja atraktiivseid materjale infograafikutest sügavasisuliste artikliteni, milles käsitletakse elutähtsaid teemasid nagu usaldusväärsed allikad, väärinformatsiooni tuvastamine, kognitiivsed eelarvamused ning levinud toidu- ja toitumismüütide kummutamine. Kampaaniamaterjalid koostati vahetult kogukonna küsimuste põhjal. Euroopa Toiduteabe Nõukogu materjalid on saadaval eesti keeles.

Kampaania info ja materjalid leiate siit.