Jaana Vaus Madureira Silva

Ajateenistuses viibides on töötajal seadusest tulenev alus töö tegemisest keeldumiseks. See tähendab, et tööleping kehtib jätkuvalt edasi, kuid tööandja ei või töötajalt ajateenistuse ajal töö tegemist nõuda.

Töölepingu lõpetamine saab toimuda ainult seaduses lubatud alusel. Vastavalt töölepingu seaduse § 92 lg 1 p-le 6 on töölepingu ülesütlemine ajateenistuses viibimise tõttu keelatud. Seega tuleb tööandjal ajateenistuse ajal töötaja töökohta säilitada.

Samas ei ole välistatud, et töösuhe ei võiks lõppeda muul seadusest tulenevalt alusel – näiteks tähtajalise töölepingu puhul tähtaja möödumisel või ettevõttes koondamissituatsiooni esinemisel koondamise tõttu, töötaja enda soovil või kui mõlema poole sooviks on töösuhte lõppemine, siis poolte kokkuleppel.