Eesti Rahvusringhääling võttis automaatsubtiitrid esmakordselt kasutusele 1. märtsil 2022. Projekti esimeses etapis sai automaatsubtiitreid valida päevakajalistele otsesaadetele.

Poolteise aasta jooksul on ERR arendanud võimekust automaatsubtiitrite ulatuslikumaks kasutamiseks ning nüüdsest on valitavad subtiitrid toetamas kogu eestikeelset omaprogrammi, sh otsesaated (nt „Terevisioon“, „Ringvaade“, „Esimene stuudio“ jt), samuti otseülekanded ning salvestatud saated (nt „OP“, „Maahommik“, „Õnne 13“ jt).

Vaegkuuljatele mõeldud subtiitreid saab inimene valida oma teleripuldi abil ja need on leitavad vaegkuuljatele mõeldud subtiitrivalikust. Kõikidele vaatajatele automaatsubtiitreid tavavalikuna ei esitata.

Automaatsubtiitreid kuvatakse ainult teleris, veebis ei ole neid võimalik lisada. Küll soovib ERR võimaldada tulevikus subtiitrite lisamist ka veebis. Valitavaid automaatsubtiitreid kuvatakse ekraanile samaaegselt kõnega. Erinevalt tavasubtiitritest on masina loodud subtiitrid inimeste poolt toimetamata ja seetõttu võib ekraanil kuvatavas tekstis esineda ebatäpsusi.

Võrreldes automaatsubtiitrite esmase kasutuselevõtuga, on lahendust edasi arendatud, selle käigus on ka vigade hulk vähenenud.

Kogu eestikeelse programmi mahukuse tõttu võib automaatsubtiitrite kuvamises esineda ka tehnilisi tõrkeid, süsteemi arendused jätkuvad ERRis pidevalt.

ETV ja ETV2 võõrkeelsele hankeprogrammile kuvatakse jätkuvalt toimetatud eestikeelseid tõlkesubtiitreid. Toimetatud subtiitritega jätkavad ka saated „Prillitoos“ ja „Osoon“ ning „Pealtnägija“ kordussaade laupäeviti. Nii automaat- kui ka toimetatud subtiitreid esitatakse ühes ja samas vaegkuuljatele mõeldud subtiitrivalikus, subtiitrite nägemiseks piisab ühekordsest seadistamisest.