Pärimisseaduse kohaselt läheb pärandi avanemisel pärand üle pärijale automaatselt. Pärija võib pärandist kolme kuu jooksul loobuda. Pärimisvõimeline on iga õigusvõimeline isik. Õigusvõime tekib isiku sünniga ning see tähendab võimet olla õiguste ja kohustuste kandja. Ka sündimata laps võib olla tulevane pärija, kui ta oli eostatud enne pärandaja surma.