Töötervishoiu ja tööohutuse seadus ütleb, et tööandja on kohustatud oma kulul andma töötajale tööriietuse (nii tööriided kui -jalatsid), kui töö laad seda nõuab. Mida selle all täpsemalt mõeldakse?