Endise vallavanema kaasamine vallavalitsuse töösse on kogu aeg plaanis olnud. Pärast põhjalikke arutelusid on leitud mõlemale osapoolele sobiv lahendus.