Tagasipöörduja toetust makstakse inimesele, kes on välisriigist tagasi Eestisse elama asunud vanaduspensioniealine Eesti kodanik või eesti rahvusest inimene. Toetust makstakse ka inimesele, kes koos tagasipöördujaga Eestisse elama asub (abikaasa, laps, vanem). Toetuse suuruseks on kehtiv rahvapensioni määr, milleks 2023. aastal on 336.39 eurot. Toetust makstakse iga kuu 5. kuupäeval.

Senised tagasipöörduja toetuse saajad, kel 2029. aasta 31. märtsiks saab Eestisse asumisest viis aastat, viiakse üle rahvapensionile. Kui seadus jõustub, on alates 2029. aastast kõigil enne 1. jaanuari 2024 Eestisse naasnutel täidetud rahvapensioni saamise tingimused ning inimesed viiakse üle rahvapensionile.