Kõige enam saabub mujalt Eestist inimesi viide maakonda. Esiteks Harjumaa ja Tartumaa hõredalt asustatud maa-asulatesse, kuhu kolitakse peamiselt Tallinnast ja Tartust. See näitab järk-järgult laienevat valglinnastumise vööd Eesti suuremate linnade ümber. Teiseks Lääne-, Pärnu- ja Saaremaa ehk Lääne-Eesti maa-asulatesse ehk mereäärsetesse maakondadesse. Mis on eriti huvitav, maale kolijate seas on palju ka lastega peresid.