Vastab Rein Reisberg, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Kui kasutusel olevas büroohoones hakatakse tegema remonditöid nii, et osades ruumides jätkatakse tavapärast tööd, peab enne ehitustööde alustamist läbi mõtlema, kuidas ehitada nii, et see ei ohustaks oma tööruumides tööd jätkavaid inimesi.

Ehitise omanik ja ehitusettevõtja vastutavad, et ehitustöö ei ohustaks ehitusplatsil töötavaid ega seal viibivaid või selle mõjupiirkonnas olevaid isikuid. Hoone omanik, kelle tellimusel tavaliselt remonditöid tehakse, peab enne ehitustööde algust koos ehitusettevõtjaga ning hoones tööd jätkavate ettevõtete esindajatega paika panema, kuidas tagada sobivad töötingimused samas hoones töötamist jätkavatele inimestele.

Tehtavate remonditööde puhul on tihti probleemiks müra ja tolmu levimine ruumidesse, kus remonditöid ei tehta. Kõrge müratase võib olla häiriv, põhjustada stressi, kõrget vererõhku ja väsimust, aga ka kahjustada inimese kuulmist. Müra vähendamiseks on võimalik ehitajaga kokku leppida, et tugevamat müra põhjustavaid töid tehakse ajal, millal lähedal asuvates bürooruumides töid ei tehta. Tolmuga kokkupuute vältimiseks on näiteks kokku lepitud, et ehitajad kasutavad ainult ühte lifti, et teised liftid ei oleks tolmused.

Kui töötajal on probleeme, mis on põhjustatud ehitustöödest, on õige pöörduda oma tööandja poole, kes suhtleb hoone omaniku või ehitustööde korraldajatega.