Kinnisvaraportaalides on tihti müügipakkumisi, kus müüjad kasutavad sõnakrunt“. Näiteks antakse teada, et müügiobjekt koosneb kahest krundist (müüakse kaht hoonestamata maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust, detailplaneering puudub).