Lääne-Virumaa Viru-Lemmu Metsaseltsi eestvedajal Guido Ploompuul on umbes 500 hektarit maad, kus laiuvad eri kooslustega metsad ja rohumaad. Viimaste hulgas on ka selliseid, mida püüti kolhoosi ajal kuivendades heinamaaks kujundada, ent kus tänini suurt midagi peale nõgese ja ohakate ei kasva.

Sellise maatüki otsustaski Ploompuu metsastada ning liita selle süsiniku sidumise programmiga.