Sisuturundus
Eestil on vaja materjalitehnolooge, kes rohepöörde päriselt ellu viiksid!

Fossiilseid materjale tunneme juba aastakümneid ja nende tootmise ning kasutusega tekib süsinikujalajälg, mida tuleb kliimaeesmärkide (EL kliimaneutraalne 2050) saavutamiseks vähendada. Suurim väljakutse roheleppe elluviimisel on fossiilsete materjalide asendamine biopõhistega.

Jaan Kers

Iseloomulik on kõigi sortimentide kallinemine. Hinnatõusud ei ole suured ja mõnel juhul on üsna minimaalsed. Märkimist väärib lehtpuupalkide kallinemine. Metsaomaniku vaatevinklist on okaspuupalkide hind rahuldav, küttepuidu hind küllaltki hea, lehtpuupalkide ja paberipuidu hind hea.

Heiki Hepner