Grigorjev on veendunud, et ühel gümnaasiumiõpetajal peab olema niinimetatud kontrollgrupp põhikooli õpilasi, et ei kaoks side põhikooli matemaatikaga ja säiliks väljakutse tegelda nooremate õpilastega.