Puidu ja toidu väärindamisega seotud majandusharudel on eri analüüside põhjal Eestis head väljavaated, arendamaks kõrgema lisandväärtusega tootmist. Paraku oli neid suundi süsteemselt toetav teadustegevus Eestis vähe arendatud.