„Põhiline pole hektarid, vaid positiivne mõju bioloogilisele mitmekesisusele,“ ütleb Sari Essayah portaalis forest.fi.