Euroopa Liidul on küll esialgu võetud hõredam sihtmärk: vähendada liiklussurmade arvu 2030. aastaks poole võrra.