Kui inimese elus esineb viis tunnust 13st, läheb ta kirja „ilmajäetuna“. Ja selliste inimeste osakaal rahvastikust ongi seesama ilmajäetuse määr, mis Eestis on tänavu statistikaameti teatel 6,3% ehk selle mõiste alla käib ligi 84 000 inimest.