Tulumaksu eeldatav tõus 20% tasemelt 22% tasemeni järgmisel aastal vähendab enamiku palgasaajate netopalka, sest rohkem tuleb loovutada maksudeks.