„Kui tormi tagajärjel on osa katusest ära lennanud, siis on selge, et tuleb kiiresti tegutseda ja esimesel võimalusel lasta ekspertidel katus parandada või seda ise lappida. On aga palju olukordi, kus tormi mõju pole otseselt silmale nähtav, kuid katuse veepidamine on saanud kannatada,“ selgitas Kruusimaa. „Kui lekkele kohe jaole ei saa, siis võib see tähendada, et märkamatult võib hoone konstruktsioonidesse isegi kuude kaupa vett imbuda. See aga võib tuua kaasa juba väga suured kahjud hoone konstruktsioonidele, soojapidavusele ning ka eluruumidele.“

Kruusimaa märkis, et iga situatsiooni teeb eriliseks ka katusematerjal. „Plekist katused on kergemad ning kui sinna tuul alla pääseb, siis võivad need ka lihtsamini kogutükis minema lennata. Seepärast peab jälgima, et kõik katuse detailid oleksid korrektselt paigaldatud. Tugevamast ja raskemast materjalist katused nagu kivi või eterniit on tuule vastu juba kindlamad,“ lausus Kruusimaa.

Kuidas kontrollida katust peale või enne suuri torme:

-Vaata üle liitumiskohad. Korstnate ümbrused, ühenduskohad seintega, üleminekud ühelt katuse osalt teisele jne. Need on tavapäraselt iga katuse kõige nõrgemad kohad, kust kahjustuste korral võib vesi hakata sisse pääsema. Eriti olulised on korstnate ümbrused, sest seal toimub pidev kuuma tõttu paisumine ja kahanemine ning muud protsessid, mis võivad veekindlust kompromiteerida.

  Joonis: Juhis, kui palju kinnitusi tuleks kasutada erinevate katusekallete ja katuseplaatide suuruste juures

-Katuseakende ümbrused. See on järgmine koht, kus võib leke lihtsamalt tekkida. Katuseaknad annavad küll kenasti valgust, kuid samas n-ö lõhuvad need katuse ühtsust.

-Veekahjustused pööningul. Kui välisel vaatlusel katusel kahjustusi ei tuvasta, siis tasub võimalusel heita pilk ka pööningule. Ohu märgiks on liigne niiskus, hallitus ja seintel olevad värvierisused, mis võivad viidata veelekkele. Kui katuse all on kohe ruumid, siis seal tuleks otsida lahtist tapeeti või värvi n-ö mullitamist.

„Heast materjalist ja korrektselt paigaldatud katus peab vastu pidama ka tormituultele, kuid alati tasub olla ettevaatlik. Näiteks näeme oma töös seda, et vahel pole katus nõutele vastavalt või juhendist lähtuvalt paigaldatud. Kõige tihedamani eksitakse selle vastu, et kõrgematel ja suuremate katusekalletega hoonetel ehk hoonetel, kus on suurem tuule koormus, tuleb servades ja nurkades kasutada rohkem kinnitusi,“ lausus Kruusimaa. „Aeg-ajalt ei ole ka seda arvesse võetud, et teatud katusematerjalid on mõeldud just spetsiifiliste katusekallete jaoks.“