Üleriigiline planeering on riigi ruumilise arengu pikk plaan, mille põhjal hakkavad valitsusasutused ja omavalitsused otsustama, mida ja kuidas saab tulevikus Eesti territooriumile kavandada. Planeeringuga soovitakse kaasa aidata, et kõikjal Eestis toimiks kestlik areng ja areneks võimalikult meeldiv elukeskkond.