Suurte turbasoode juurde rajati elektrijõujaamad, elektrit kasutati turbapresside käivitamiseks, aga ka elektrivoolu tootmiseks, mida müüdi ümbruskonna tarbijatele. 1923. aastal rajati maale kaks turba jõul töötavat moodsa sisseseadega elektrijaama – Ulila Tartumaale ja Ellamaa Haapsalu–Tallinna raudtee lähedale.