Positiivse pärimislepingu järgi läheb pärandvara pärijale üle mitte alates lepingu sõlmimisest, vaid alles pärast pärandaja surma (pärimisseaduse § 95–97). Sugulased seda lepingut pärandaja eluajal vaidlustada ei saa, küll aga pärast tema surma, kui on vaidlustamise aluseid. Näiteks kui pärandaja oli lepingu sõlmimise ajal otsuse- või teovõimetu.