Komisjon selgitas, et kahju hüvitamise nõude esitajal tuleb selgelt tõendada kahju tekkimine, teisel poolel lasunud kohustus ja selle rikkumine. Kuna tarbija ei suutnud seda tõendada, polnud võimalik nõuet rahuldada.