Väidetavalt mingeid täiendavaid piiranguid ei seata. Eelnõu tutvustamisel ajakirjanikele rõhutati korduvalt, et nendes liikmesriikides, kus metsaseire on heal tasemel, sh meie piirkonnas, ei tohiks suurte muudatuste järgi vajadust olla.