Vastab Rein Reisberg, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Töötajal on õigus keelduda tööst või peatada töö, mille täitmine seab ohtu tema või teiste isikute tervise, teatades sellest viivitamata tööandjat või tema esindajat ja töökeskkonnavolinikku. Keeldumisest teatades tuleb põhjendada, kuidas töötamine tervise ohtu seab. Kui suusõnalisel keeldumisel jäävad töötaja ja tööandja eriarvamusele, on õige tööandjat teavitada kirjalikult, näiteks saata e-kiri või sõnum, et vajadusel oleks võimalik seda tõendada.

Koguni 24% eelmise aasta tööõnnetustest moodustasid juhtumid, kus töötaja kaotas kontrolli töövahendi või sõiduki üle. Eeskätt toimuvad need õnnetused metalli- ja puidutööstuses, kus on kasutusel erinevad masinad ja teravad tööriistad ning tihti on tagajärjed väga rasked.

Ilma lõikeketast katva kaitsekatteta ketaslõikuri kasutamisel on oht tervisele ilmne. On ju kaitsekate ette nähtud selleks, et lõikeketas ei satuks vastu töötajat. Sellised õnnetused juhtuvad tavaliselt siis, kui töötaja teeb ettevaatamatu liigutuse, näiteks tasakaalukaotuse tõttu, ja pöörlev lõikeketas satub vastu kätt või jalga. Samuti aitab kaitsekate ära hoida olukorda, kus lõikeketta purunemisel lendavad kettatükid töötaja suunas.

Kui käsi satub vastu pöörlevat lõikeketast, on tervisekahjustused üldjuhul rasked. Lõikeketta tekitatud haavade paranemine on pikaajaline ning mitme tööõnnetuse järgselt ei ole töötajatel käe liikumisfunktsioonid taastunud. Veelgi kurvem näide on seotud purunenud lõikekettaga. Ka sel korral kasutati ketaslõikuri kasutusjuhendis ette nähtust suurema läbimõõduga lõikeketast, mis välistas kaitsekatte kasutamise. Paraku lõikamise ajal lõikeketas purunes ja üks ketta tükkidest tungis töötaja rindkeresse, mille tagajärjel töötaja suri.

Seega on alust arvata, et ilma kaitsekatteta ketaslõikuriga töötamine seab ohtu töötaja tervise ning töötajal on õigus sellise ketaslõikuri kasutamisest keelduda.