Kahjuks on jäänud märkamata oluline hooldereformiga kaasnev põhimõtteline muudatus – KOVidele antud võimalus arendada koduteenuseid, et võimaldada hooldust vajavatel inimestel kauem kodus elada. Et leeveneks omastehooldajate olukord ning tekiks neile ka võimalus tööturule naasta.