Keskkonnaameti jäätmebüroo juhataja Helen Akenpärgi selgitusel on kohalikud omavalitsused viivituse põhjusena enamasti välja toonud seda, et korraldatud jäätmeveo hankeleping on juba varem sõlmitud ning biojäätmete vedu jääb järgmisesse hankeperioodi.