Varasemast rohkem säästavad peamiselt noored. 18-29-aastastest säästis võrreldes möödunud poolaastaga enam 24% vastanutest. Samas veidi rohkem kui kolmandik 40-74-aastest ei säästnud viimase kuue kuu jooksul üldse. „Säästmisega on mõistlik alustada juba noorelt, et säästmisharjumus juurduks kogu eluks. Esimesed sammud võib teha ka väga väikestest summadest – iga teadlikult kogutud euro on investeering iseenda finantsvabadusse ning säästud aitavad tagada ka raskemas majanduslikus olukorras finantsilise kindlustunde,“ lisas Koplimäe.

Investeerimishuvi on vähene, kuid kasvav

Kuigi võiks arvata, et keeruline majanduslik olukord paneb inimesi rohkem oma raha kasvatamise peale mõtlema, plaanib järgmise poole aasta jooksul senisest rohkem investeerida vaid 9% inimestest. Sama palju kui varasemalt plaanivad investeerida 22% vastanutest ning 9% plaanib seda teha varasemast vähem. Uuringu põhjal tegeleb investeerimisega 40% eestimaalastest.

„Uuringu tulemustest on näha, et hoolimata ebakindlast olukorrast majanduses hakkab investeerimisaktiivsus veidi taastuma,“ tõdes Koplimäe. Kui aasta alguses läbi viidud uuringus tõi 27% uuringus osalenud investoritest välja, et plaanivad lähima poole aasta jooksul investeerida sama palju või rohkem, siis tänavu sügisel prognoosib samas või suuremas mahus investeerimist 31% vastajatest. Investeerimisega ei tegele 60% uuringus osalenud Eesti elanikest.

Eestimaalaste lemmik finantsinstrumendid on aktsiad ja III samba pensionifondid, millesse investeerivad vastavalt 52% ja 50% uuringus osalenud investoritest. Neile järgnevad ETF-id ehk börsil kaubeldavad fondid (19%) ning investeerimisfondid (16%).

NB!

Uuring toimus oktoobris 2023. Uuringu viis läbi Norstat ja kokku vastas Balti riikides 3006 inimest vanuses 18-74 eluaastat, neist Eestis 1000.

Eelnev teave on informatiivse iseloomuga ja seda ei tohi käsitleda investeerimisalase soovituse andmise või nõustamisena ega toote või teenuse pakkumisena. Enne investeerimisotsuse tegemist palume hoolikalt tutvuda väärtpaberi tingimuste ja muu olulise teabega, investeerimisega seotud riskidega ning hinnata investeeringu asjakohasust ja sobivust. Investeerimisega võib kaasneda maksukohustus. Küsimuste korral tuleks pöörduda panga klienditeenindaja või oma maksu-, finants- või õigusnõustaja poole.