Tõesti, metsateatis kehtib aasta ja tihtipeale ei jõuta selle aja jooksul raiet ära teha. Tuleb järgmisel aastal uus teatis esitada, sest talved on metsatööks liiga pehmeks muutunud, kevadel tuleb hoida linnurahu ja sügised on vihmased niikuinii. Tegelikku raieaega on vähem kui aasta.