„Raiemaht väheneb meie kavatsuste järgi ajas sujuvalt, RMK annab oma kavadest sektorile ette teada sada aastat. Sujuv langus tagab kindluse looduskaitsele ja tööstussektorile pika ettenähtavuse koos võimalusega teha investeeringuid kõrgema lisandväärtusega tootmisesse. Iga-aastased hüplikud raiemahtude muutused tekitavad ühiskonnas ebakindlust ja ei võimalda ka RMK-l rakendada pikaajalisi plaane säästlikuks metsamajandamiseks, elurikkuse suurendamiseks ning teiste ühiskonna poolt oodatud eesmärkide täitmiseks,“ ütles kliimaminister Kristen Michal.