Kui lahkunul ei ole lapsi ja abikaasat ega tehtud testamenti, siis tulevad pärima teise ringi pärijad ehk surnu vanemad ja õed-vennad. Pärandist loobumiseks tuleb notari juures algatada pärimisasi ja samas saab ka pärandist loobuda. Loobumisel tuleb arvestada, et seda saab teha kolme kuu jooksul isiku surmast teada saamisest. Kui see tähtaeg on möödas, olete pärinud nii võlad kui muu vara.